Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam

Deze kam ontwikkelt zich in het voorjaar om later weer te verdwijnen.

Het zijn de grootste inheemse salamanders en kunnen tot 20cm lang worden.

Van maart tot juli verblijven ze in het water.  Kamsalamanders zijn vrij zeldzaam en staan inmiddels op de rode lijst van

bedreigde diersoorten

 

 

 

 

 

De ringslang is het grootste inheemse reptiel en dankt zijn naam aan de gele of oranjekleurige ring achter zijn kop.

Het vrouwtje kan wel 120cm lang worden en het mannetje 90cm.

De ringslang is niet giftig;  kan uitstekend zwemmen en wel 20 minuten onder water blijven.

Zijn voedsel bestaat uit kikkers, padden, salamanders en muizen.

 

 

 

 

De groene specht:  is een vogel en heeft een lengte van 31 cm met een lange tong van 20cm. Hiermee kunnen ze gemakkelijk insecten vangen. Hij is te herkennen aan zijn luide 'lach'. In tegenstelling tot andere spechten, tref je de groene specht vaak aan op de grond. Hij eet wormen, rode bosmieren en allerlei andere insecten. Deze vogel staat ook op de rode lijst.

 

 

 

De grote bonte specht: deze vogel is 20-26cm groot en een algemene verschijning. Hij eet voornamelijk larven van kevers, die zich onder de bast van naaldbomen bevinden en verder noten, zaden en bessen.